Οργάνωση & Υποστήριξη Λογιστηρίου

Η τεχνογνωσία μας αποτελεί το πιο πρόσφορο έδαφος για την παροχή σωστών υπηρεσιών εποπτείας και οργάνωσης λογιστηρίων. Στόχος μας η συνεχής ενημέρωση της πορείας των επιχειρήσεων, η έγκαιρη πρόληψη προβλημάτων και η άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ανάμεσα στα άλλα φροντίζουμε για την ορθή υποβολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 
Επενδυτικά Προγράμματα

Στην "Koukovinos Financial Consultants" θεωρείται βασική μας υποχρέωση η ανάλυση των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης σας, η ενημέρωση σας γύρω από τα τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα, η επίλυση των αποριών σας καθώς και η διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων και επιλογών.

 
Μετατροπές, Συγχωνεύσεις & Αποσχίσεις Επιχειρήσεων

Ουσιαστική θεωρούμε τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σας και γι'αυτό επικεντρωνόμαστε στις μετατροπές, συγχωνεύσεις, εξαγορές, αποσχίσεις κλάδου κ.λπ. χρησιμοποιώντας τις ως φορολογικά εργαλεία με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σας μονάδων.

 
Χρηματοδοτική

Οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και δεδομένου ότι διατίθενται πλέον διάφορα εργαλεία για χρηματοδότηση επιχειρήσεων όλων των κλάδων, υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών.